Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
O tym, co jest nie tak, nie mówiliśmy sobie na bieżąco i wprost. Czekaliśmy, aż się przeleje i już tego nie byliśmy w stanie pościerać. Tak umiera przyjaźń. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia. Tu mnie znajdziesz, jeśli będziesz szukał. Bo tam gdzie jestem dzień w dzień już cię usunęłam. 
— metoU
(...) ludzka pamięć jest dziwacznym zjawiskiem. Uparcie przechowuje na zawsze rzeczy, o których chciałoby sie natychmiast zapomnieć.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viahysterie hysterie

July 19 2018

0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaejze ejze

September 14 2017

2906 64e4 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxvcth xvcth
6204 213f
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaxvcth xvcth

July 21 2017

“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
0064 1d57
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakamykowata kamykowata
7196 5a4e
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viaromantycznosc romantycznosc
  
8914 e22f 500

May 11 2015

Zła wiadomość jest taka, że leci czas. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadziaba dziaba
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadziaba dziaba
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadziaba dziaba
9454 d883
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl